Status Centrum Integracji Społecznej

przez | 2022-10-15

Wojewoda Warmińsko-Mazurski p. Artur Chojecki nadał status nowej jednostce powołanej przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. W dniu 01.06.2022 r. zostało powołane Centrum Integracji Społecznej w Mrągowie (CIS). CIS w Mrągowie powstaje we współpracy stowarzyszenia z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Mrągowie.

CIS w Mrągowie będzie realizował pomoc w zatrudnieniu osób potrzebujących, długotrwale bezrobotnych w ramach praktyk CIS na terenie Powiatu Mrągowskiego. Idea znalazła wielkie poparcie pani Starosty Mrągowskiej Barbary Kuźmickiej-Rogala.

Biuro CIS w Mrągowie będzie znajdowało się przy ul. Kościelnej 2 w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mrągowie.

Bardzo cieszę się, że Ewangelickie Stowarzyszenie Betel znalazło zaufanie w oczach p. Starosty oraz p. Wojewody i możemy realizować nasz nowy projekt reintegracji zawodowej na terenie Powiatu Mrągowskiego. Za organizację biura w Mrągowie odpowiada p. Elżbieta Polok. W tym miejscu również serdecznie dziękuję ks. Bartłomiejowi Polokowi za pomoc i zaangażowanie w projekt.

ks. Marcin Pysz – Prezes Zarządu Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel.

Dodaj komentarz