Centrum

CIS czyli Centrum Integracji Społecznej w Mrągowie powstał 1 czerwca tego roku dzięki nadaniu statusu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, p. Artura Chojeckiego, na wniosek Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel.

Czym jest CIS? Jesteśmy jednostką, której głównym celem jest pośrednictwo pracy. Naszą misją jest wsparcie osób długotrwale bezrobotnych lub mających trudności ze znalezieniem pracy. Działamy na rzecz przywrócenia na rynek pracy osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem. Prowadzimy dla nich działania w sferze reintegracji społecznej i zawodowej. Skierowane są one do osób, które straciły nadzieję na znalezienie zatrudnienia i bezskutecznie poszukują pracy.

Staramy się odbudowywać i podtrzymywać u osób mających problemy w życiu zawodowym i społecznym, zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy. Nie zapominamy także o innych aspektach życia w społeczeństwie. Oferujemy spotkania z psychologiem, pracownikiem socjalnym, a także inne formy reintegracji społecznej.

Wszystkie swoje działania realizujemy w oparciu o przepisy Ustawy o zatrudnieniu socjalnym.