Konto bankowe

Wpłaty na rzecz Centrum Integracji Społecznej można dokonywać poprzez:

  • Darowizny
  • Faktury – wystawionej przez Centrum, w tytule przelewu należy wpisać numer faktury

Konto bankowe Centrum Integracji Społecznej:

Bank BNP Paribas
Numer konta: 42 1600 1462 1885 2786 4000 0011