CIS dla pracodawcy

Co 𝙥𝙧𝙖𝙘𝙤𝙙𝙖𝙬𝙘𝙖 zyskuje…?

  • pozyskanie Uczestnika na praktykę zawodową (w praktyce – PRACOWNIKA) na 30h tygodniowo na okres od pół roku do 2 lat
  • niskie koszty (wyłącznie koszt pośrednictwa na rzecz biura CIS, nie ponosi kosztów wynagrodzenia oraz ubezpieczenia, ZUS-u i podatku;  ~ 700 zł/mc)
  • koszty na rzecz CIS można przekazać w formie darowizny, którą później można odliczyć od podatku pracodawcy lub w formie płatności na podstawie wystawionej faktury (forma do uzgodnienia)
  • minimum formalności
  • wyszkolonego i doświadczonego pracownika po ukończeniu przez niego uczestnictwa w Centrum
  • status firmy społecznie odpowiedzialnej

Pracodawcą może być zarówno przedsiębiorca zatrudniający pracowników w swojej firmie, jak i osoba prywatna, która przykładowo potrzebuje kogoś do opieki nad dziećmi lub mamą. Więcej szczegółów można uzyskać bezpośrednio w naszym biurze.

Docelowo liczymy, że wielu uczestników Centrum po ukończeniu praktyk zawodowych znajdzie stałe zatrudnienie w dotychczasowych miejscach pracy.